weighing-in

weighing-in
svėrimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Taisyklių nurodytas sportininkų, dalyvaujančių kai kurių dvikovų (bokso, imtynių, sunkiosios atletikos) varžybose, svorio matavimas prieš varžybas svorio kategorijai nustatyti. Skiriamas kontrolinis, oficialusis, pakartotinis svėrimas. atitikmenys: angl. weighing-in vok. Abwage, f; Abwiegen, n; Wiegen, n rus. взвешивание

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • Weighing — Weigh ing, a. & n. from {Weigh}, v. [1913 Webster] {Weighing cage}, a cage in which small living animals may be conveniently weighed. {Weighing house}. See {Weigh house}. {Weighing machine}, any large machine or apparatus for weighing; especially …   The Collaborative International Dictionary of English

  • weighing — index contemplation, deliberation, discrimination (differentiation), estimation (calculation), judgment (discernment) …   Law dictionary

  • Weighing — Weigh Weigh, v. t. [imp. & p. p. {Weighed}; p. pr. & vb. n. {Weighing}.] [OE. weien, weyen, weghen, AS. wegan to bear, move; akin to D. wegen to weigh, G. w[ a]gen, wiegen, to weigh, bewegen to move, OHG. wegan, Icel. vega to move, carry, lift,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • weighing —    On the same principle that it is tempting fate to *count things too closely, there was previously a prejudice in many people s minds about weighing newborn babies. First noticed by Chambers (1878: ii. 39), from Suffolk, although it was clearly …   A Dictionary of English folklore

  • weighing — adj. Weighing is used with these nouns: ↑scales …   Collocations dictionary

  • weighing — svėrimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Masių palyginimas svarstyklėmis. atitikmenys: angl. weighing vok. Abwägung, f; Abwiegen, n; Auswiegen, n; Wägen, n; Wägung, f rus. взвешивание, n pranc. pesage, m; pesée, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • weighing — svėrimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Masių palyginimas svarstyklėmis. atitikmenys: angl. weighing rus. взвешивание …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • weighing — svėrimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. weighing vok. Abwägung, f; Wägen, n; Wägung, f rus. взвешивание, n pranc. pesage, m; pesée, f …   Fizikos terminų žodynas

  • weighing-in — svėrimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Raitelio ir balno svorio matavimas kai kurių jojimo rungčių varžybose. atitikmenys: angl. weighing in vok. Abwage, f; Abwiegen, n; Wiegen, n rus. взвешивание …   Sporto terminų žodynas

  • weighing-in — svėrimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto įrankių (kamuolių, diskų, rutulių, kūjų) ir priemonių (valčių) masės tikrinimas pagal taisyklių nustatytą matą. atitikmenys: angl. weighing in vok. Abwage, f; Abwiegen, n;… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”